Strona WWW

„Moim życiowym drogowskazem
jest dobro dziatwy, powierzonej mi szkoły
i co ważniejsze, dobro Polski” Mieczysława Butler
01 sierpnia 1945r.

Konkurs

 
REGULAMIN KONKURSU "UŁÓŻ WIERSZYK – ŻYJMY ZDROWO I BEZPIECZNIE"

I. Pedagog szkolny – mgr Agnieszka Czerniawska ogłasza szkolny konkurs na ułożenie wiersza, rymowanki "Żyjmy zdrowo i bezpiecznie"
II. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej im. Mieczysławy Butler w Ostrowach
I KATEGORIA WIEKOWA – KLASY I-III
II KATEGORIA WIEKOWA – KLASY IV-VIII
III. Celem konkursu jest: – kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju organizmu; – przypomnienie zasad zdrowego odżywiania; – przypomnienie znaczenia gimnastyki dla zdrowia; – przypomnienie o higienie na co dzień; – uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia; – przypomnienie o bezpieczeństwie na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce); – uświadomienie zagrożeń wynikających z sięgania po używki ; - Zaprezentowanie talentów poprzez zorganizowanie wystawy na gazetkach szkolnych, stronie www -szkolnej.
IV. Każdy z uczestników układa wierszyk/ rymowankę. Uczestnik może przedłożyć maksymalnie 3 prace, wierszyk/rymownaka musi składać się z co najmniej 10 wersów. Na odwrocie pracy powinny się znajdować dane: Imię, nazwisko, klasa.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
1. Uczestnik oświadcza, że jest jedynym autorem pracy konkursowej.
2. Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone i nieodpłatne korzystanie z niej przez organizatora.
3. Prace uczestniczące w konkursie przechodzą na własność organizatora
4. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego prowadzenia i dalszej prezentacji złożonej pracy.
V. Jury Oceny prac dokona powołane przez organizatora profesjonalne jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
VI. Termin konkursu 08.02.2021 r. – 26.02.2021 r. Prace należy składać u pedagoga szkolnego mgr Agnieszki Czerniawskiej, pokój nr 37.
VII. Nagrody sponsoruje sklepik szkolny.
VIII. Uczniowie klas IV – VIII przesyłają prace na platformę Microsoft Teams na czacie do organizatora – pedagoga szkolnego. Najlepiej w formacie pdf, word lub w notatniku – tak, by można było wydrukować.
IX. Uczniowie klas I – III przedkładają prace w wersji papierowej

Aktualności

11.12.2011

Szkoła Podstawowa
im. Mieczysławy Butler
w Ostrowach
Ostrowy 8
99-350 OSTROWY
  tel. 24 356 16 18
fax 24 356 16 18