Strona WWW

„Moim życiowym drogowskazem
jest dobro dziatwy, powierzonej mi szkoły
i co ważniejsze, dobro Polski” Mieczysława Butler
01 sierpnia 1945r.

Życiorys

Mieczysława Butler

Nauczycielka, wieloletnia kierowniczka szkoły w Ostrowach.
Urodziła się w 1883r. w miejscowości Łaś. Pracę zawodową rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Łąkoszynie.

Od 1913r.  pracowała  jako  starszy  nauczyciel  w  Szkole  Fabrycznej
w Ostrowach, a od 1934r. pełniła funkcję kierownika miejscowej szkoły.
W okresie I wojny światowej działała w konspiracji, założyła POW i harcerstwo.
W 1919r. kandydowała do Sejmu. Po zakończeniu wojny stała się aktywną działaczką organizacji kombatanckich. Na terenie Ostrów założyła wiele organizacji.
Wybuch II wojny światowej zmusił ją do czasowej rezygnacji ze stanowiska
i opuszczenia Ostrów. Wyjechała do Generalnej Gubernii w obawie przed aresztowaniem.

Po latach tak wspomina w Kronice szkolnej:
"Wyjeżdżając stąd 15.03.1940r. zostawiłam prawie całe swoje mienie - dorobek 38 - letniej pracy. Wróciłam więc po to by coś odzyskać. Spotkało mnie z tego powodu, powodu powrotu, bardzo, bardzo dużo przykrości, ponad którymi trzeba było przejść do porządku dziennego i pracę szkolną, choć w bardzo trudnych warunkach prowadzić, mając przed sobą drogowskaz jak i przedtem dobro dziatwy powierzonej mi szkoły i co ważniejsze dobro Polski".

Po II wojnie światowej objęła ponownie stanowisko kierownika szkoły
w Ostrowach. Była inicjatorką budowy nowego budynku szkolnego. Od 1964 roku przebywała w Domu Rencistów w Pniewie koło Żychlina, gdzie zmarła 8 lipca 1969r. Została pochowana na cmentarzu w Krośniewicach. 

Została uhonorowana nie tylko Krzyżem Niepodległości i odznaką "Przyjaciel Harcerstwa", ale i stałym miejscem w sercach tych, którzy ją znali, cenili, których uczyła i wychowywała.

Zasłużyła się jako wybitny pedagog, człowiek oddany całym sercem dzieciom, wspaniała organizatorka życia społecznego i kulturalnego, patriotka dbająca
o wpojenie wielu pokoleniom dzieci i młodzieży miłości do ojczyzny.

W dowód uznania zasług Mieczysławy Butler dla środowiska Ostrów lokalna społeczność postanowiła upamiętnić jej osobę, mianując ją patronem Szkoły Podstawowej w Ostrowach.

Aktualności

11.12.2011

Szkoła Podstawowa
im. Mieczysławy Butler
w Ostrowach
Ostrowy 8
99-350 OSTROWY
  tel. 24 356 16 18
fax 24 356 16 18