Strona WWW

„Moim życiowym drogowskazem
jest dobro dziatwy, powierzonej mi szkoły
i co ważniejsze, dobro Polski” Mieczysława Butler
01 sierpnia 1945r.

Rekrutacja klasa pierwsza
                Wpłynęło 19 podań o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej. Wszystkie podania rozpatrzono pozytywnie, tj. 19 uczniów zostło przyjętych  do  klasy  pierwszej   w  Szkole Podstawowej im. Mieczysławy Butler
w Ostrowach na rok szkolny 2022/2023.


Aktualności

11.12.2011

Szkoła Podstawowa
im. Mieczysławy Butler
w Ostrowach
Ostrowy 8
99-350 OSTROWY
  tel. 24 356 16 18
fax 24 356 16 18