Strona WWW

„Moim życiowym drogowskazem
jest dobro dziatwy, powierzonej mi szkoły
i co ważniejsze, dobro Polski” Mieczysława Butler
01 sierpnia 1945r.

Informacje o szczepieniach uczniów w wieku 12-18 lat


Szanowni Państwo,

od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które
ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja
dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w
punktach populacyjnych i powszechnych.

Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być
realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą
je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty
szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego
harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach
i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z
Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące
przygotowania się ucznia do szczepienia.

W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień
uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.
Informację w tej sprawie wysłaliśmy dziś, 11 czerwca do wszystkich
szkół i placówek oświatowych. Działania informacyjne dotyczące
szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych
tygodniach.

Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN

Załaczniki:

   * Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół 
i
placówek – komunikat MEiN [1]
     * Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół 
i
placówek – plakat [2]
     * Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem
osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19 [3]
     * Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla
rodziców – plakat [4]

[1] https://dokumenty.mein.gov.pl/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoli.docx
[2] https://dokumenty.mein.gov.pl/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat.png
[3] https://dokumenty.mein.gov.pl/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowego
przedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf
Aktualności

11.12.2011

Szkoła Podstawowa
im. Mieczysławy Butler
w Ostrowach
Ostrowy 8
99-350 OSTROWY
  tel. 24 356 16 18
fax 24 356 16 18